CAMICE English

×


联系我们

咨询电话:

15111908779   

咨询Q Q:

1958874530

联系邮箱:

318040636@qq.com

大会传真:

023-6295 5226

分析仪器展网

WWW.XBKX17.COM

控制测试展网

WWW.CA8888.COM

成都展会网:

WWW.CCWPE-WB-CE.COM


 

More >

邮件订阅


展商布展

2023年4月24日            8:30-18:00(2吨以上的大设备进场)
2023年4月25日       8:30-21:00 


开幕仪式

2023年4月26日         9:30-10:00


展览洽谈

2023年4月26日         10:00-16:30 
2023年4月27日         9:00-16:30
2023年4月28日         9:00-12:00 


撤展时间 

2023年4月28日             13:30—23:30

提 示:
因特装展位搭建耗时,为避免加班,请租用光地的展商务必于2023年3月1日前按时报到布展。